Добредојдовте на веб страната на „Елипса“!
Центарот за одржлив развој „Елипса“ е регистриран во декември 2012 година.
Целта на ова здружение е да се промовира одржливиот развој, зајакнувањето на демократските процеси, и развојот на човечките и материјалните ресурси во Република Македонија.
На нашата веб страна, меѓу другото, можете да погледнете: која е нашата програма, какви проекти, настани и обуки сме реализирале, кои услуги ги нудиме, итн…

 

ДОНИРАЈ