Видео: Прес – конференција Куманово „Онлајн маркетинг – можност за зголемување на конкуретноста“

Posted on Posted in Uncategorised

Прес-конференција за отворање на проектот од меѓуграничната соработка со Република Бугарија „Онлајн маркетинг – можност за зголемување на конкуретноста“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *