Серија обуки за Онлајн маркетинг одржани во Куманово во рамки на проектот – Онлајн маркетинг – можност за зголемување на конкуретноста

Posted on Posted in Uncategorised

Во изминатиот период одржавме серија обуки во рамки на проектот Онлајн маркетинг – можност за зголемување на конкурентноста, кој е меѓугранична соработка со Република Бугарија под Interreg – IPA CBC програмата. Повеќе од 20 учесници на обуките кои се одржаа во Куманово имаа можност да дознаат за e-commerce платформата (https://crafts-bulgaria.com/) и како да ја користат. Одржавме и обуки за онлајн маркетинг, развој на маркетинг текст и промоција на онлајн медиуми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *