Работилници

Posted on Posted in Uncategorised

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА – 3 БЕСПЛАТНИ ОБУКИ 

EKONOMIA E GREEN – 3 TRAJNIME FALAS

Elipsa Cod Ве поканува на 3 БЕСПЛАТНИ ОБУКИ: “1. “Вовед во Дигитално Претприемништво – Зелена Економија”: 2. “Подготовка на Бизнис Ллан- Зелена Економија ” со Избор на најдобар бизнис план – Зелена Економија и 3. “Дигитални комуникациски вештини“ каде целна група се сите ЖЕНИ (маргинализирани, обесправени) од Североистичниот Регион кои ќе се одржат во период од 15-17 Мај 2019 година во зградата на поранешен Комитет – Куманово.

Сите заинтересирани својот интерест да го најават на следниве Дигитални Канали со име “ELIPSACOD” на | Facebook | Twitter | Instagram | Yahoo | Google| и/или на E-mail: ELIPSACOD@yahoo.com и/или во нашиот InBox. ПОБРЗАЈТЕ МЕСТАТЕ СЕ ОГРАНИЧЕНИ!

Напомена: Најредовните 3 слушателки на сите 3 (три) обуки како награда ќе земат учество на БЕСПЛАТНА ОБУКА од страна на ЕЛИПСА: „Вовед во управување со ДРОН – БЕСПИЛОТНО ВОЗИЛО на територијата на Североистичниот Регион.

====================================================

Elipsa Cod ju fton ne 3 TRAJNIME FALAS: “1. “Hyrje ne Digital Ndermarresi – Green Economy” 2. “Pergatitja e Biznesit Llan- Gjelber Ekonomise” me planin me te mire te biznesit – Ekonomi gjelber dhe 3. “aftesite Digital komunikimit”, ku audienca e synuar eshte femra (margjinalizuar, shtypur) te Rajoni Severoistichniot qe do te mbahet nga 15-17 maj 2019 ne ndertesen e Komitetit te ish – Kumanove.
Te gjithe te interesuar per te njoftuar interesin e tyre ne kanalet digjitale ne vijim te quajtur “ELIPSACOD” ne | Facebook | Twitter | Instagram | Yahoo | Google | dhe / ose E-mail: ELIPSACOD@yahoo.com i / ose ne poste tone. SIGURIA E RREGULLUAR!
Shenim: 3 degjuesit me te rregullt te te gjitha tre (3) interpretues te trajnimit do te marre pjese ne trajnim falas nga ovale: “Hyrje ne drones Menaxhimit – automjetin pa pilot ne territorin e Rajonit Severoistichniot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *