Прашалник

Posted on Leave a commentPosted in Анкети

Целта на проектот„ Промоција на Зелено Претприемништво“ поддржан од Австралиската влада е да се намали ранливоста и да се промовира претприемништвото и (само) вработување кај 25-30 невработени и обесправени жени преку подобрување на нивниот капацитет за водење бизнис, нивото на свест кај невработените жени и жени во неповолна положба за претприемништво а со тоа да […]